انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

شهرام رحیمی

  • فیلمبردار

شهرام رحیمی فیلمبردار ایرانی است. او در فیلم کوتاه "خروس ها" فعالیت داشته است.

  • نام اصلیشهرام رحیمی
  • حرفهفیلمبردار
  • ملیتایرانی

در نقش فیلمبردار