انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

آتش گرگانی

  • بازیگر

آتش گرگانی بازیگر ایرانی است. او در فیلم "تردید" به کارگردانی واروژ کریم‌مسیحی بازی کرده است.

  • نام اصلیآتش گرگانی
  • حرفهبازیگر
  • ملیتایرانی

در نقش بازیگر