انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

سعید یاسی

  • تدوین

سعید یاسی تدوینگر ایرانی است. او در فیلم "شاید عشق نبود" فعالیت داشته است.

  • نام اصلیسعید یاسی
  • حرفهتدوین گر
  • ملیتایرانی

در نقش تدوین