انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

امیر حسین خوشبین

  • فیلمبردار

امیرحسین خوشبین فیلم‌بردار ایرانی است. او فیلم‌برداری فیلم کوتاه در پیکر به کارگردانی مهدی آقاجانی را بر عهده داشته است.

  • نام اصلیامیر حسین خوشبین
  • حرفهفیلم بردار
  • ملیتایرانی

در نقش فیلمبردار