انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial
پویان شعله ور

پویان شعله ور

  • تدوین

پویان شعله ور تدوینگر ایرانی است. او در فیلم کوتاه "مادر مرده" فعالیت داشته است.

  • نام اصلیپویان شعله ور
  • حرفهتدوین گر
  • ملیتایرانی