انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial
اسماء ابراهیم زادگان

اسماء ابراهیم زادگان

  • نویسنده
  • کارگردان
  • تهیه کننده

اسماء ابراهیم زادگان کارگردان، نویسنده و تهیه کننده ایرانی است. او در فیلم کوتاه " نجس" فعالیت داشته است.

  • نام اصلیاسماء ابراهیم زادگان
  • حرفهنویسنده، کارگردان، تهیه کننده
  • ملیتایرانی

در نقش نویسنده

در نقش کارگردان

در نقش تهیه کننده