انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

محمدمهدی زرین‌پور

  • تدوین

محمدمهدی زرین‌پور تدوینگر ایرانی است. او در فیلم کوتاه "رنگان 99" فعالیت داشته است.

  • نام اصلیمحمدمهدی زرین‌پور
  • حرفهتدوین گر
  • ملیتایرانی

در نقش تدوین