انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

محمد صنیعی فر

  • تدوین

محمد صنیعی فر تدوینگر ایرانی است. او در فیلم کوتاه "هنوز نه" فعالیت داشته است.

  • نام اصلیمحمد صنیعی فر
  • حرفهتدوین گر
  • ملیتایرانی

در نقش تدوین