انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

رسول پور سنگری

  • آهنگساز

رسول پور سنگری آهنگساز ایرانی است. او در فیلم "سایه روشن" فرزاد مؤتمن فعالیت داشته است.

  • نام اصلیرسول پورسنگری
  • حرفهآهنگساز
  • ملیتایرانی

در نقش آهنگساز