انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

آئین ایرانی

  • فیلمبردار

آئین ایرانی فیلمبردار ایرانی است. او در فیلم کوتاه "مسکوت" فعالیت داشته است.

  • نام اصلیآئین ایرانی
  • حرفهفیلم بردار
  • ملیتایرانی

در نقش فیلمبردار