انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial
زهرا آهویی

زهرا آهویی

  • کارگردان
  • تهیه کننده

زهرا آهویی کارگردان و تهیه کننده ایرانی است. او در فیلم کوتاه "ساین اوت" به عنوان کارگردان و تهیه کننده فعالیت داشته است.

  • نام اصلیزهرا آهویی
  • حرفهکارگردان، تهیه کننده
  • ملیتایرانی

در نقش کارگردان

در نقش تهیه کننده