انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

محمدرضا داودی

  • کارگردان

محمدرضا داودی کارگردان ایرانی است. او کارگردانی فیلم کوتاه "مات" را به عهده داشته است.

  • نام اصلیمحمدرضا داودی
  • حرفهکارگردان
  • ملیتایرانی

در نقش کارگردان