انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

مهدی علیمرزایی

  • نویسنده

مهدی علیمرزایی نویسنده ایرانی است. او در فیلم "کاتیوشا" فعالیت داشته است.

  • نام اصلیمهدی علیمرزایی
  • حرفهنویسنده
  • ملیتایرانی

در نقش نویسنده