انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

مصطفی مصطوی

  • صدابرداری

مصطفی مصطوی صدابردار ایرانی است. او در فیلم کوتاه "اندروفین" فعالیت داشته است.

  • نام اصلیمصطفی مصطوی
  • حرفهصدابردار
  • ملیتایرانی

در نقش صدابرداری