انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

مسعود عظیمی

  • تهیه کننده

مسعود عظیمی تهیه کننده ایرانی است. او در فیلم کوتاه "رنگان 99" فعالیت داشته است.

  • نام اصلیمسعود عظیمی
  • حرفهتهیه کننده
  • ملیتایرانی

در نقش تهیه کننده