انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

مهدی محمدیان

  • انیماتور

مهدی محمدیان انیماتور ایرانی است. او به عنوان انیماتور در فیلم کوتاه در پیکر به کارگردانی مهدی آقاجانی حضور داشته است.

  • نام اصلیمهدی محمدیان
  • حرفهانیماتور
  • ملیتایرانی

در نقش انیماتور