انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

صفت آهاری

  • بازیگر

صفت آهاری بازیگر ایرانی است. او در فیلم کوتاه "صدای سارا" فعالیت داشته است.

  • نام اصلیصفت آهاری
  • حرفهبازیگر
  • ملیتایرانی

در نقش بازیگر