انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

پرستو خوش‌فکر

  • نویسنده

پرستو خوش‌فکر فیلم نامه‌نویس ایرانی است. او نگارش فیلم‌نامه ”جاده فرعی“ اثر محمد نصیری را بر عهده داشته است.

  • نام اصلیپرستو خوش‌فکر
  • حرفهنویسنده
  • ملیتایرانی

در نقش نویسنده