انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

آلاله ایزدی

  • کارگردان
  • تهیه کننده

آلاله ایزدی کارگردان و تهیه کننده ایرانی است. او در فیلم "We Need Trees" فعالیت داشته است. او در آثاری همچون “تاسیان” به عنوان کارگردان حضور داشته است.

  • نام اصلیآلاله ایزدی
  • حرفهکارگردان، تهیه کننده
  • ملیتایرانی

در نقش کارگردان

در نقش تهیه کننده