انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial
عطا مهراد

عطا مهراد

  • گروه مشاوره و اتاق فکر

  • نام اصلیعطا مهراد

در نقش گروه مشاوره و اتاق فکر