انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial
رضا گمینی

رضا گمینی

  • نویسنده
  • کارگردان

رضا گمینی نویسنده و کارگردان ایرانی است. او در فیلم کوتاه "اندروفین" به عنوان نویسنده و کارگردان حضور داشته است.

  • نام اصلیرضا گمینی
  • حرفهنویسنده، کارگردان
  • ملیتایرانی

در نقش نویسنده

در نقش کارگردان