انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

محمد قورچیان

  • فیلمبردار

محمد قورچیان فیلمبردار ایرانی است. او در فیلم کوتاه "یکی بود که یکی نبود" فعالیت داشته است.

  • نام اصلیمحمد قورچیان
  • حرفهفیلم بردار
  • ملیتایرانی

در نقش فیلمبردار