انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

اسماعیل رمضان زاده

  • فیلمبردار

اسماعیل رمضان زاده فیلمبردار ایرانی است. او در فیلم کوتاه "تناوب" فعالیت داشته است.

  • نام اصلیاسماعیل رمضان زاده
  • حرفهفیلم بردار
  • ملیتایرانی

در نقش فیلمبردار