انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial
فریبا کامران

فریبا کامران

  • بازیگر

  • نام اصلیفریبا کامران
  • حرفهبازیگر
  • ملیتایرانی

در نقش بازیگر