انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

حبیب هاشمی

  • فیلمبردار

حبیب هاشمی فیلمبردار ایرانی است. او در فیلم کوتاه "ژخ" فعالیت داشته است.

  • نام اصلیحبیب هاشمی
  • حرفهفیلم بردار
  • ملیتایرانی

در نقش فیلمبردار