فرشاد ارج

فرشاد ارج

  • نویسنده
  • کارگردان

  • نام اصلیفرشاد ارج
  • حرفهبازیگر، کارگردان
  • ملیتایرانی

در نقش نویسنده

در نقش کارگردان