انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

امرداد صابری

  • آهنگساز

امرداد صابری آهنگساز ایرانی است. او در فیلم کوتاه "یکی بود که یکی نبود" فعالیت داشته است.

  • نام اصلیامرداد صابری
  • حرفهآهنگساز
  • ملیتایرانی

در نقش آهنگساز