انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

رضا امینی

  • طراح لباس

رضا امینی طراح لباس ایرانی است. او در فیلم "سایه روشن" فرزاد مؤتمن فعالیت داشته است.

  • نام اصلیرضا امینی
  • حرفهطراح لباس
  • ملیتایرانی

در نقش طراح لباس