انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

سلمه اربابون

  • تهیه کننده

سلمه اربابون تهیه کننده ایرانی است. او در فیلم کوتاه "معبر" به کارگردانی پیام پارسافر فعالیت داشته است.

  • نام اصلیسلمه اربابون
  • حرفهتهیه کننده
  • ملیتایرانی

در نقش تهیه کننده