انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

حمید اسد بیگی

  • تدوین
  • تهیه کننده

حمید اسد بیگی تهیه کننده ایرانی است. او در فیلم کوتاه "اندروفین" فعالیت داشته است.

  • نام اصلیحمید اسد بیگی
  • حرفهتهیه کننده
  • ملیتایرانی

در نقش تدوین

در نقش تهیه کننده