انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial
پیام پارسافر

پیام پارسافر

  • نویسنده
  • فیلمبردار
  • کارگردان

پیام پارسافر کارگردان ایرانی است. او کارگردانی فیلم کوتاه "معبر" را به عهده داشته است.

  • نام اصلیپیام پارسافر
  • حرفهنویسنده، فیلم بردار، کارگردان
  • ملیتایرانی

در نقش نویسنده

در نقش فیلمبردار

در نقش کارگردان