انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

امیر افشار

  • نویسنده

امیر افشار نویسنده ایرانی است. او در فیلم "سایه روشن" فرزاد مؤتمن فعالیت داشته است.

  • نام اصلیامیر افشار
  • حرفهنویسنده
  • ملیتایرانی

در نقش نویسنده