انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

محمدرضا یونسی

  • صدابرداری

محمدرضا یونسی صدابردار ایرانی است. او صدابرداری فیلم “Cymatic” اثر تیام یابنده را بر عهده داشته است.

  • نام اصلیمحمدرضا یونسی
  • حرفهصدابردار
  • ملیتایرانی

در نقش صدابرداری