انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial
داود خیام

داود خیام

  • نویسنده

داود خیام نویسنده ایرانی است. او در فیلم "شاباش" ساخته حامد کلاهداری به عنوان نویسنده و در فیلم "ماحی" به عنوان نویسنده و کارگردان فعالیت داشته است.

  • نام اصلیداود خیام
  • حرفهنویسنده، کارگردان
  • ملیتایرانی

در نقش نویسنده