انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

علی مترصد

  • تدوین

علی مترصد تدوینگر ایرانی است. او در فیلم کوتاه "امضا" فعالیت داشته است.

  • نام اصلیعلی مترصد
  • حرفهتدوین گر
  • ملیتایرانی

در نقش تدوین