انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

سورنا افخم الشعرا

  • فیلمبردار

سورنا افخم الشعرا فیلمبردار ایرانی است. او در فیلم کوتاه "یکی بود که یکی نبود" فعالیت داشته است.

  • نام اصلیسورنا افخم الشعرا
  • حرفهفیلم بردار
  • ملیتایرانی

در نقش فیلمبردار