انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

مهتا نیلفروشان

  • تهیه کننده

مهتا نیلفروشان تهیه کننده و تدوینگر ایرانی است. او در فیلم کوتاه "یک آن" فعالیت داشته است.

  • نام اصلیمهتا نیلفروشان
  • حرفهتهیه کننده، تدوین گر
  • ملیتایرانی

در نقش تهیه کننده