انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

سینا برادران آهنگری

  • تدوین

سینا برادران آهنگری تهیه کننده ایرانی است. او در فیلم کوتاه " نجس" فعالیت داشته است.

  • نام اصلیسینا برادران آهنگری
  • حرفهتهیه کننده
  • ملیتایرانی

در نقش تدوین