انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial
زندگی غمبار یک بت خوشبخت

زندگی غمبار یک بت خوشبخت

مدت زمان: 00:18:51 ملودرام
نگاه کلی

یک بت مقدس چوبی در بتکده‌ای قرار دارد که بسیاراز آن مراقبت می‌شود و مردم هر روز برای پرستش آن به آنجا می‌آیند، با توجه به مراقبت‌هایی که از بت می شود به نظر می‎رسد که او باید بسیار خوشبخت باشد، در حالی که خود بت از این که از این که بت آفریده شده متنفر است و به دنبال راه فراری می‌گردد تا خودش را از آن بتکده نجات دهد، او آرزو دارد، مردم یک روز متوجه شوند، حفیقت چیز دیگری است....اما

در حال آماده سازی...